بریز و بپاش

 • با خنده کاشتی به دل خلق٬ "کاش ها"
 • با عشوه ریختی نمکی بر خراش ها
 • هرجا که چشم های تو افتاد فتنه اش
 • آن بخش شهر پر شده از اغتشاشها
 • گیسو به هم بریز و جهانی ز هم بپاش!
 • معشوقه بودن است و «بریز و بپاش» ها
 • ایزد که گفته بت نپرستید پس چرا؟
 • دنیا پر است این همه از خوش تراش ها؟!
 • از بس به ماه چشم تو پر میکشم٬ شبی
 • آخر پلنگ می شوم از این تلاشها!
 • «حسین زحمتکش»

 

 

/ 3 نظر / 35 بازدید
بانو

در خواب تو را دیدم...

s.t.a

شعرهای اینجا خیلی قشنگه لینک شدین