یک سال از رفتن نادر ابراهیمی گذشت ...

 • مرگ؟
 • چه حرفها می زنی !
 • ما از دوستان بسیار قدیمی یکدیگریم.
 • همسفر، همراه، هماهنگ، هم آواز، همراز ...
 • مرگ به من شبیخون نمی زند،
 • پاورچین، پاورچین می آید تا صدای پایش آزارم ندهد.
 • آهسته و مهربان سرش را روی بالشم می گذارد و می گوید:
 • دیگر بخواب، وقت خفتن است، زمان خواب دیدن است، خوابهای خوش ...
 • من پیشانی اش را می بوسم و می گویم:
 • برای خفتن، آسوده و بی دغدغه خفتن آماده ام ...
 • مرگ به من شبیخون نمی زند، قداره نمی کشد، جنجال به راه نمی اندازد، نمایش نمی دهد، با چشمان خون گرفته، چهره سرشار از خشم بالای سرم نمی ایستد.
 • چقدر نرم سرش را روی بالشم می گذارد...
 • مرگ؟
 • چه حرفها می زنی !
 • مرگ چه ربطی به زندگی دارد؟ به مؤمنانه کار کردن؟
 • مرگ نقطه است، زندگی خط.
 • خط با نقطه آشناست.
 • من با مرگ رفاقتی خدشه ناپذیر دارم.
 • من با مرگ سفرها کرده ام، و گفتگوها، و آوازها خوانده ام و سرودها ...
 • تو صدای آواز مرگ را از آنسوی پرچین های مهتابی شنیده ای؟
 • مرگ اما ضعیف است.
 • دست و پا می زند، تقلا می کند، و در پایان، سرشارانه، راه نفس را می بندد.
 • جای سرش هنوز روی بالش من گود افتاده است.
 • مرگ؟
 • چه حرفها می زنی !

 

/ 6 نظر / 27 بازدید
سوده

دلم تنگه براي روزهايي كه دلم خوش بود،كه اين مرد،يه جاي اين شهر داره نفس مي كشه،همين كه بود،كافي كه نه،اما خوب بود.خيلي خوب[ناراحت]

هايدي

مثل هميشه به موقع و عالي[لبخند]

فیدبک

کاش مرد زیاد داشتیم..

یکتا

یک سال پیش فردا روزی بهشت زهرا بود و الهام و من و سعید ... یک جمعیت آروم و ساکت که انگار هیچ ربطی به تشییع پیکر یک متوفی نداشت ... استاد لایق چنین بدرقه ای بود. آرام و با متانت ...

مرگ؟ بعضیا با مرگ می میرن ولی بعضی دیگه با مرگ می مونن