هل جزاء الاحسان الا الاحسان

  • نیما یوشیج در جشن یک سالگی فرزندش نوشت:
  • پسرم !
  • یک بهار
  • یک تابستان
  • یک پاییز
  • ویک زمستان را دیدی !
  • از این پس همه چیز جهان تکراریست ...
  • جز مهربانی 
/ 5 نظر / 44 بازدید
فافا

الان دیگه مهربانی وجود نداره!!!!

سا

دریا دریا مهربانی ات را می خواهم نه برای دست هایم نه برای موهایم نه برای تنم برای درخت ها تا بهار بیاید...

سیرن

و دنیا , بند همین مهربانی است...

مـَه جبين

مهرباني كن كه هرگز از ياد نمي رود .. تا خدا هست .. مهرباني هم هست !

آسو

جز مهربانی