حرفهای خودمانی

 • چند سال بود با شما حرف نزده بودم؟
 • چند سال است ندیده ایم هم را؟
 • چند سال است حتی چراغ آدمکت را روشن ندیده ام؟
 • چند سال است حتی جواب سلام نشنیده ایم؟
 • که سلام آرزوی سلامتی نیست تنها،
 • که نام زیبای خداست.
 • نمی شود که نام زیبای خداوند را فقط برای کسانی که دوستشان داری خرج کنی...
 • اما پریشب دل به دریا زدم.
 • چه تلاطمی و بعد از ساعتی چه آرامشی داشتم.
 • چه خوب است که گاهی انسان بر ترس غلبه می کند و می کند آنچه را می خواهد.
 • و آرام گذشتی از آنچه حق نام داشت.
 • و بعد از سالها دوباره احساس شرمندگی بود و شرمندگی...
 • کاش می شد نوشت.
 • کاش می شد گفت.
 • به قول شریعتی:
 • حرفهایی هست برای «گفتن»، که اگر گوشی نبود نمی گوییم.
 • و حرفهایی هست برای «نگفتن».
 • حرفهایی که هرگز سر به «ابتذالِ گفتن» فرود نمیارند...
 • بگذریم
 • می دانم سخت است اما دعا کن خدا اعتبارم بدهد.
 • می دانی که چه می گویم.
 • مهم نیست دیگران بفهمند یا نه.
 • تو دعا کن.
 • تو بخواه...


/ 0 نظر / 23 بازدید