/ 3 نظر / 42 بازدید

موسیقی وبلاگ اینقد قشنگه که فک کنم بیست بار گوش دادم

بی‌نام

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح صلاح ما همه آن است کان تو راست صلاح

بی‌نام

هر که را دیدیم از مجنون و از عشقش قصه گفت کاش می‌گفتند در این ره، چه بر لیلی گذشت