پارسال خودت گفتی

 • پیوسته می‌اندیشی
 • پنجره را می‌نگری
 • و غم در چشم‌خانه‌ی توست
 • تو که مرا بیش‌تر از زندگی دوست داری؟
 • پارسال خودت گفتی
 • ...
 • می‌خندی
 • در خنده‌ات، خنده‌ای نیست
 • آسمان را می‌نگری
 • به تندیس‌های ابرها
 • و من آسمان و جهانم، مگر نه؟
 • پارسال خودت گفتی...

«ماریا پاولیکوفسکا»

 

/ 1 نظر / 31 بازدید
سمیه

دلتنگ دوران کودکیم قهر میکردیم تا قیامت لحظه ای قیامت می شد !!!