چای

  • بیا با هم چای بنوشیم
  • بیا با هم حرف بزنیم
  • با هم بخندیم
  • بیا قفس برای هم نسازیم
  • بیا با هم از آزادی بگوییم
  • بیا بال هم باشیم
  • "که هرچه بخت بلند است، عمر کوتاه است"

 

/ 8 نظر / 30 بازدید
چودی

عکس عالی هزار تا لایک به عکس، لایک به متن

پماد

سلام دوست خوبم!! من می خوام لینکت کنم[نیشخند] خوشحال می شم به من هم سری بزنی[خداحافظ]

زندگی فرصت پرواز بلندیست قصه این است... چه اندازه کبوتر باشی....

واقعا راست می گویی[قلب]