بگذار از دست برود ...

  • هلیا! احساس رقابت، احساس حقارت است.

  • بگذار که هزار تیر انداز به روی یک پرنده تیر بیندازند.

  • من از آنکه دو انگشت بر او باشد، انگشت بر می دارم.

  • رقیب، یک آزمایشگر حقیر است.

  • بگذار آنچه ازدست‌رفتنی‌ست از دست برود.

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
پونه

نادر ابراهیمی[لبخند]